Byggarbetsmiljösamordning


Byggarbetsmiljösamordnare, BAS/U (K)PIFAS SWEDEN AB


Konsultuppdrag på projektbasis.


Byggarbetsmiljösamordning, BAS/U.

PARTNER

Certified

SCO168-13 & SCO169-13

- Följande tjänster offereras:


- BAS/P/U


- HSO, Health & Safety officer, BBS beteendebaserad säkerhet.


- Riskanalyser, interna revisioner, olycksutredningar


- Tak- och fallskydd. Besiktning, åtgärdsförslag och uppföljning


- Sakkunnig för årlig prövning av fast installerade fallskyddssystem och personlig fallskyddsutrustning


Pifas Sweden AB har:


- erfarenhet av fallskydd som rådgivare, installatör, sakkunnig, utbildning


- erfarenhet som HSE Manager på multikulturella projekt i Sverige, Norge och Centraleuropa


- erfarenhet som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS/U


- erfarenhet som HSO, Health Safety Officer


- ISO 17201 3-e parts auditor av ledningssystem ISO 9001, 14001, OSHA

 

- tyska och engelsktalande språkkunskaper i ord och skriftVälkommen med Er förfrågan!