Kontakta Pifas SWEDEN AB

Copyright © All Rights Reserved

PIFAS,


står för "Permanent Installed Fall Protection Systems" vilket betyder "Fast installerade fallskyddssystem", horisontellt och vertikalt. En verksamhet som startade redan 1995 genom bolaget Sabco AB. Den verksamheten medförde särskild kunskap, kompetens inom fallskydd. Där är vi rådgörande när det gäller planering, installation, årlig återkommande service.


PIFAS SWEDEN AB´s nuvarande huvuduppgift är att erbjuda konsulttjänster som Byggarbetsmiljösamordnare i enlighet med AML Kap 3 7§, och 92/57 EEG och som Arbetsmiljöingenjör i stora projekt med internationell anknytning.


Uppdraget är alltid att skapa god och säker arbetsmiljö för både människa och företag.


Välkommen som kund!


    Kontakt:


  • PIFAS SWEDEN AB
  • Stefan Sahlén
  • Mobil:0762130788
  • E-Post: mail@pifas.se
  • Temporary adress 2019:
  • Kyrkvägen 2A, 880 20 Ramsele, Västernorrland