Byggarbetsmiljösamordning


Byggarbetsmiljösamordnare, BAS/U (K)PIFAS SWEDEN AB


Konsultuppdrag på projektbasis.


Byggarbetsmiljösamordning, BAS/U.


RI.SE Certifikat BAS/P (K): SC0168-13


RI.SE Certifikat BAS/U (K):SC0169-13

_________________________________________________


ÅF PARTNER

- Följande tjänster offereras:


- BAS/P/U och SAM, Systematiskt miljöarbete


- Utbildning BAS/P och BAS/U


- HSO, Health & Safety officer, BBS beteendebaserad säkerhet.


- Riskanalyser, interna revisioner, olycksutredningar


- Tak- och fallskydd. Besiktning, åtgärdsförslag och uppföljning


- Sakkunnig för årlig prövning av fast installerade fallskyddssystem och personlig fallskyddsutrustning


Pifas Sweden AB har:


- erfarenhet av fallskydd som rådgivare, försäljningsingenjör, installatör, sakkunnig, utbildning


- erfarenhet som HSE Manager på multikulturella projekt i Sverige, Norge och Centraleuropa


- erfarenhet som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS/U


- erfarenhet som HSO, Health Safety Officer


- ISO 17201 3-e parts auditor av ledningssystem ISO 9001, 14001, OSHA

 

- tyska och engelsktalande språkkunskaper i ord och skriftMedlem av FTF Arbetsmiljø, Swedish Association for Occupational Safety and Health


Välkommen med Er förfrågan

Copyright © All Rights Reserved