Byggarbetsmiljösamordning

 

PIFAS SWEDEN AB åtager sig konsultuppdrag på projektbasis Byggarbetsmiljösamordning, BAS/U.

 

Certifikat BAS/P (K): SC0168-13

 

Certifikat BAS/U (K):SC0169-13

 

 

- Följande tjänster offereras:

 

- BAS/P/U och SAM, Systematiskt miljöarbete

 

- Utbildning BAS/P och BAS/U

 

- HSO, Health & Safety officer, BBS beteendebaserad säkerhet.

 

- Riskanalyser, interna revisioner, olycksutredningar

 

- KeeSafety, Tak- och fallskydd. Besiktning, åtgärdsförslag och uppföljning

 

- Sakkunnig för årlig prövning av fast installerade fallskyddssystem och personlig fallskyddsutrustning

 

 

Pifas Sweden AB har:

 

- erfarenhet av fallskydd som rådgivare, försäljningsingenjör, installatör, sakkunnig, utbildning

 

- erfarenhet som HSE Manager på multikulturella projekt i Sverige, Norge och Centraleuropa

 

- erfarenhet som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS/U

 

- erfarenhet som HSO, Health Safety Officer

 

- ISO 17201 3-e parts auditor av ledningssystem ISO 9001, 14001, OSHA

- tyska och engelsktalande språkkunskaper i ord och skrift

 

 

Medlem av FTF Arbetsmiljø, Swedish Association for Occupational Safety and Health

 

Välkommen med Er förfrågan

 

 

Byggarbetsmiljösamordnare, BAS/U (K)

 

Copyright © All Rights Reserved